Karta usługi

Organ właściwy do realizacji usługi: Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy: Każdy ma prawo ubiegać się o wydanie zaświadczenia/wypisu/wyrysu po uregulowaniu opłaty skarbowej przewidzianej przepisami.

Podstawy prawne:
Wymagane dokumenty:
Etapy realizacji usługi:
  1. Wypełnienie wniosku i wysłanie do Organiu Właściwego
  2. Weryfikacja wniosku
  3. Wydanie decyzji i wysłanie odpowiedzi

Usługa wymaga zalogowania i uwierzytelnienia Profilem Zaufanym

Czas realizacji: Do 7 dni

Rezultat realizacji usługi: Wydanie wypisu

Opłaty:

Złóż wniosek

Złóż wniosek o wypis/wyrys/wypis i wyrys z miejscowego planu/studium przez Internet. Przygotuj numer działki i obręb ewidencyjny.

Ważne!

Wniosek musi zostać podpisany Profilem Zaufanym (więcej informacji). Za wniosek można zapłacić online poprzez usługę Paybynet (lista banków udostępniająca płatność).
Miasto Gorlice, 17.04.2024 r.

Rynek 2 38-300 Gorlice
Wniosek o wydanie
z
gminy Miasto Gorlice
Dotyczy:
-dla działki/działek nr ewidencyjny:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym proszę o wydanie:

z:

Dokument wydaje się celem przedłożenia w:
biurze notarialnym
Starostwie Powiatowym
Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
inne:
Odbiór dokumentu:
Adres skrytki ePUAP:
Sposób zapłaty: